Trasy zwiedzania


Przykładowe trasy zwiedzania

Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej
Kaplica Trójcy Świętej
Kaplica Trójcy Świętej

Kaplica Trójcy Świętej - Zamek Lubelski - Plac po Farze - Kościół Ojców Dominikanów pw. św. Staniaława - Kamienica Lubomelskich - Pobernardyński kościół pw. Nawrócenia św. Pawła - Pobrygidkowski kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - Pomnik Unii Lubelskiej

Szlak Kultury Żydowskiej
Jeszywas Chachmej Lublin
Jeszywas Chachmej Lublin

Plac Zamkowy - miejsce, w ktorym stała synagoga Maharszala - Stary Kirkut - Nowy Kirkut - Dawna Uczelnia Mędrców Lublina (Jeszywas Chachmej Lublin) - Dawny Szpital Żydowski - Synagoga Chewra Nosim - Pomnik Ofiar Getta - Dawny Żydowski Dom Sierot tzn. "Ochronka" - Brama Grodzka

Szlak Wielokulturowy
Kościół ewangelicko-augusburski
Kościół ewangelicko-augusburski

Pomnik Unii Lubelskiej - Kościół ewangelicko-augusburski pw. Świętej Trójcy - Pałac Lubomirskich - Dawna cerkiew grecka - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów - Plac Katedralny - Rynek Starego Miasta - Brama Grodzka - Kaplica Trójcy Świętej - miejsce, w którym stała Synagoga Maharszala - Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego - Wzgórze Czwartek

Szlak Zabytków Architektury
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła

Brama Krakowska - Kościół pw. św. Ducha - Kościół pw. św. Józefa i klasztor Karmelitów Bosych - Zespół kościelno-klasztorny Sióstr Karmelitanek - Pałac Czartoryskich - Dawny gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich - Kościół i klasztor Ojców Kapucynów - Hotel Europa - Teatr im. Juliusza Osterwy - Kościół pw. NMP Zwycięskiej i klasztor Sióstr Brygidek - Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła - Kościół i klasztor pomisjonarski - Archikatedra i Wieża Trynitarska - Rynek Starego Miasta - Bazylika pw. św. Stanisława i klasztor Ojców Dominikanów - Zamek Lubelski

Szlak Znanych Lublinian
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Zamek Lubelski - miejsce związane z życiem i działalnością "Widzącego z Lublina" - Stancja Józefa Ignacego Kraszewskiego - Dom przy ulicy Grodzkiej, w którym urodził się Wincenty Pol - Stancja ks. Stefana Wyszyńskiego - Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza - Kamienice przy Rynku Starego Miasta - Szkoła im. Augusta i Juliusza Vetterów - Biblioteka Publiczna im. Hironima Łopacińskiego - Pomnik Jana Kochanowskiego - Dawna Szkoła Wojewódzka Lubelska - Pomnik Józefa Czechowicza - Dom rodzinny błogosławionej Kazimiery Wołowskiej - Pomnik Henryka Wieniawskiego - Pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego - Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej